Davis Acoustics 

DAVIS Acoustics je 1986. godine utemeljio Michel Visan, inženjer i bivši tehnički direktor u SIARE-u. Ovo francusko poduzeće, u početku bazirano na proizvodnji zvučničkih jedinica i kitova, razvijalo se i s vremenom je sve više dobivalo na cijeni kod potrošača. Stavu Michela Visana da se prije svega služi glazbi i da kod izgradnje zvučnika nema kompromisa, svjedoči i činjenica da se neki od njihovih zvučničkih jedinica konstruiranih na samom početku tvrtke koriste i danas. Osim stereo zvučnika, Davis ima i kvalitetan asortiman proizvoda za kućno kino te auto-audio sisteme.


www.davis-acoustics.com